Hos Naprapat Karin Bromér har vi som mål att skapa långsiktig hälsa. Det är viktigt att se kroppen som helhet. Under en behandling används olika tekniker. Vissa är långsamma så som mobilisering, töjning och stretch, andra är snabba som till exempel ledjustering.

Vilka besvär behandlar en naprapat?

Naprapater arbetar och är specialiserade på alla kroppens leder, muskler och stödjevävnad. Nedan listas några av de vanligaste orsakerna till att patienter söker oss. Är du osäker så vänligen Kontakta oss för rådgivning eller boka tid online för undersökning.

 • Akut och långvarig ryggsmärta
 • Ischias smärta som strålar ned i benet.
 • Nackspärr 
 • Smärta i axlarna, tex besvär att ta på och av sig kläder eller sova på sidan nattetid.
 • Spänningshuvudvärk
 • Käkledsproblematik beror många gånger på stress, stelhet i övre nackleden eller hos musiker och sångare överansträngning.
 • Migrän– Ensidig smärta som ofta inleds med spänningshuvudvärk. Här upplever patienten ljuskänslighet, smärtan ökar i samband med rörelse, smärtan är dunkande. Vissa får aurafenomen där även synen påverkas och hos vissa leder smärtan till kräkningar.
 • Yrsel– kan oftast beskrivas antingen rotatorisk(som en karusell) eller som sjögång och ostadighetskänsla. Yrsel kan bero på många orsaker, en av dem är spända nackmuskler vilket jag som naprapat behandlar.
 • Andningssmärta pga revbenslåsning, svårighet att ta djupa andetag utan smärta eller oförmåga att andas in eller ut utan smärta. Detta brukar tillslut även påverka förmågan att luta sig i sidled och även lyfta armen.
 • Benhinnebesvär– Smärta på insida vad ca 5-7cm ovanför innersta fotknölen, kan blandannat komma efter igångsättning av träning, ensidigt underlag, dålig och inskränkt funktion fotens rörelser.
 • Plantarfaschit smärta under foten.Oftast mest smärtsam på morgon eller när pat ska resa på sig efter en längre tids stillasittande. Detta beskrivs ofta felaktigt som hälsporre.
 • Handledssmärta och smärta mot tummar kan bero på tex artros i tummar eller att pat ramlat och tagit emot sig med handen.

För att få musklerna att slappna av användes ibland även av interferens ström (tens), och dry needling. Vid dry needling används en tunn, steril engångsnål för att påverka den kemiska miljön och öka cirkulationen. Detta kan till exempel användas vid behandling av tennisarm, hälsenebesvär,benhinneinflammation, axel och ryggbesvär, triggerpunktsbehandling med mera. Det ger en ökad avslappning och minskar lokala kramper.

Du kan också bli rekommenderad hemträning, andningsövningar. Syftet är att skapa en långsiktig och god rörelseförmåga.

 

Individen i fokus

Varje behandling anpassas självklart efter dig som enskild individ. Det fantastiska och intressanta med kroppen är att det inte finns några klara mallar. Alla individer har olika förutsättningar och alla kroppar reagerar olika under och efter behandling. Därför används olika behandlingstekniker för att skapa det bästa utgångsläget så att kroppen själv kan läka och i slutändan återskapa korrekt rörelse och balans. Målet är förstås att minska smärtan både kortsiktigt och långsiktigt.

 

Förstå din kropp

Genom att skapa en så korrekt och avslappnad hållning i kroppen, och så optimal rörelse i din kropp som den är kapabel till minskar påfrestningar och retningar i led och omkringliggande vävnad. Samtidigt är det viktigt att öka medvetenhet och förståelsen hos dig som patient, varför dina besvär uppstått och vad du själv kan göra för att minska risken att få tillbaka besvären.

Många gånger är kroppen så van vid de rörelsemönster vi har, även om de är felaktiga, att vi behöver erfarna ögon och hjälp att hitta tillbaka till det som är mest gynnsamt. Detta leder också till minskad smärta och ökar chanserna för läkning och positiv utveckling.

 

Så här går en behandling till

En behandling hos oss startar med en konsultation, det vill säga ett patientsamtal där du får beskriva dina besvär och din sjukdomshistoria. Därefter genomförs ett antal aktiva och passiva muskel- och rörelsetester, samt ortopediska och neurologiska tester beroende på dina besvär. Utifrån testresultatet, dina besvär och din sjukdomsbild bestäms vilken typ av behandlingsmetod som är bäst lämpad för just dig.

Målet är att ge kroppen förutsättningar för att självläka genom att arbeta bort eventuella rörelseinskränkningar i leder och smärta i nervsystemet, leder eller omkringliggande vävnad.

Under behandlingen får du svar på frågor som varför besvären uppkommit samt råd hur du kan göra för att avlasta och minska dina besvär.

En behandling är 30 minuter lång.

 

Behandlingsplan

Många gånger har smärtan skapats under en längre tids felbelastning, det är därför viktigt att du ger din kropp tid och möjlighet att läka i lugn och ro för att skapa varaktighet. För att uppnå detta krävs oftast mer än en behandling.

Tillsammans kommer vi fram till en behandlingsplan som passar dig och din kropp.

Vid behov rekommenderar vi dig vidare till andra vårdgivare och terapeuter.

 

Alla kan få behandling

Det finns inga begränsningar för vem som kan behandlas med naprapati. Vi välkomnar alla åldrar, enskilda personer, idrottslag, föreningar samt företag till oss. I vissa fall är det lämpligt att vänta med behandling, till exempel vid:

 • Medfödd kärlsvaghet
 • Primär eller sekundär tumör i kotpelaren eller ryggmärg
 • Sjukdomstillstånd i halsartärerna
 • Infektiös spondylit och andra skelettinfektioner
 • Nackspärr med samtidig övre luftvägsinfektion hos barn och unga
 • Diskbråck med starka neurologiska symptom
 • Färska frakturer
 • Tuberkulos och andra bakteriella infektioner

 

Boka tid